Kerstbomen

Houd wijk en dorp schoon en opgeruimd!

Binnenkort zullen er weer massaal kerstbomen worden gekocht om tijdens de donkerste dagen gezelligheid in huis te halen. Na Kerst moeten deze bomen op de goede plek terecht komen zodat ze op de juiste manier verwerkt kunnen worden.

Met de campagne ‘Groene Voornemens’ gaan we zoveel mogelijk bewoners aansporen om hun boom op de juiste manier in te leveren. Dit kan op woensdag 8 januari, 13.00 – 16.00u op onderstaande locaties:

Net als voorgaande jaren roepen we kinderen op om in groepjes zo veel mogelijk kerstbomen te verzamelen en op vaste inleverpunten in te leveren. Wie de meeste bomen inlevert ontvangt een beloning. En dit jaar voegen we een foto-wedstrijd toe aan de actie, zodat ook de kinderen met één of een paar bomen kans maken op een beloning.

We richten ons op een brede dorps- en wijkparticipatie!

In elke wijk / dorp zoeken we een contactpersoon die onze actie ondersteunt door de actie bekend te maken in de wijk.

Een campagne voor en met dorps- en wijkbewoners.

De contactpersoon in de wijk / dorp ontvangt van ons een campagne-pakket met daarin o.a. posters, achtergrond informatie en foto-wedstrijd bord.

Ook staan we open voor ideeën vanuit de wijken / dorpen om de actie te ondersteunen. Deze zullen we ondersteunen waar mogelijk.

De campagne “Groene Voornemens” valt binnen onze programmalijn “Schoon & Circulair”. Net zoals de ‘Clean Up Day’ en ‘Bergen op Schoon’.

Wilt u meer informatie hierover, neem dan een kijkje op onze website of neem contact met ons op via info@natuurpodium.nl.

We willen in uw dorp / wijk graag met u samenwerken om kinderen van 4 – 16 jaar te informeren en te activeren om hun bijdrage aan een schone wijk / dorp te leveren! Heeft u interesse, of weet u iemand anders die wil meedoen, laat het ons graag weten, via info@natuurpodium.nl