Advisering & Productontwikkeling

Wij adviseren en ondersteunen lokale overheden en instellingen in het ontwikkelen van een programma voor natuur en duurzaamheidseducatie.

De doelgroep waar wij ons op richten is de jeugd van 4 – 16 jaar. We bereiken hen via onderwijsactiviteiten, educatieve projecten, educatie-op-locatie, campagnes, spel & vrije tijd en bezoekerscentra.

Brabantse Wal

We zijn in 2015 in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom, in samenwerking met Brabants Landschap, gestart in de regio Brabantse Wal. Daar hebben we natuur en duurzaamheidseducatie een flinke impuls gegeven. Ruim 20.000 leerlingen vanuit basis- en voortgezet onderwijs hebben in de eerste vier jaar deelgenomen aan onderwijsactiviteiten en het nieuwe bezoekerscentrum in de drukke Natuurpoort Lievensberg is iedere dag open is en ontvangt vele bezoekers.

Concept implementatie

Regionaal onderwijsprogramma natuur en duurzaamheid

Met een startsubsidie van 3 jaar kunnen we een regionaal onderwijsprogramma opzetten en inbedden in de lokale setting. Hiervoor hebben we een organisatie-concept ontwikkeld waarin we programma en partners samenbrengen.

Educatief programma duurzaamheidsthema

Met een programmasubsidie van een jaar kunnen we de educatie rondom een specifiek duurzaamheidsthema zoals ‘schoon & circulair’ en ‘energietransitie’ ontwikkelen en uitrollen. Hiervoor hebben we een educatie-concept ontwikkeld waarbij we diverse activiteiten en doelgroep samenbrengen.

Vrije tijd & spel

Met een projectsubsidie kunnen we recreatieve producten implementeren die de kennis en interesse in een gebied zullen vergroten.

Contactpersoon: Robert Deliën robert@natuurpodium.nl, 0164-25.63.87 of b.g.g. 06-22.469.784