Ons team

Ons enthousiaste team zet zich in om de jeugd de mogelijkheden van een duurzame maatschappij en natuurrijke omgeving te laten ontdekken.

In 2020 bestaat ons team uit vijf professionele krachten, 5 bestuursleden een Raad van Advies en ca. 20 gemotiveerde vrijwilligers. We werken nauw samen met diverse verenigingen en stichtingen, overheden, ondernemers en, natuurlijk, de scholen.

Bestuurders: Yvonne Kammeijer (voorzitter), Ine Corsten (secretaris), Kees Daleboudt (penningmeester), Jean-Jacques Mulleman (relaties) en Bob Schalken (onderwijs)

Raad van Advies: Emiel Kuijpers (Brainport Eindhoven), Emmy Bakker (ROC West-Brabant), Wim Ruis (IVN Brabant)