Netwerken

Wij nemen deel aan netwerken om onze partners te ondersteunen in educatie en communicatie over natuur & duurzaamheid.

Streekorganisatie Brabantse Wal

Provinciaal Landschap onder de aandacht brengen met het merk ‘Brabantse Wal’ en de kernkwaliteiten versterken. Twee evenementen: Delta Innovation Days (mei) en Brabantse Wal-week (sept). www.facebook.com/BrabantseWalWeek

Bijenlandschap West-Brabant

Landschapsnetwerk voor bijen en andere bestuivers realiseren door fysieke maatregelen en informeren van regiobewoners. www.facebook.com/bijenwalhalla

Duurzaam Bergen op Zoom

Online platform om duurzame initiatieven vanuit de gemeenschap zichtbaar te maken, kennis te delen en betrokkenheid te vergroten. www.duurzaambergenopzoom.nl