Netwerken

Wij nemen deel aan netwerken om onze partners te ondersteunen in educatie en communicatie over natuur & duurzaamheid.

Waterpoort

Waterpoort brengt verschillende werelden bij elkaar: zee en land, zoet en zout, zand en klei, stad en platteland, hoog en laag. Water vormt het hart van Waterpoort met Volkerak-Zoommeer, Schelde-Rijnkanaal en de Mark-, Dintel-, Vlietboezem.

Website Waterpoort

Natuurpodium heeft deelgenomen aan de Waterpoort Academy 2020 met het motto “Waterpoort is het mooiste gebied om te leren”

Ons doel is om projectonderwijs (met name VO) te koppelen aan gebiedsontwikkelingen. Om dit te realiseren moeten we de werelden van onderwijs en terreineigenaaren / projectontwikkelaars aan elkaar verbinden. Een geweldige uitdaging waarvoor we binnen de Waterpoort Academy een pitch hebben gemaakt en, in samenwerking met Curio, een Verdiepingsmodule Projectonderwijs.

Meer weten over projectonderwijs vs gebiedsontwikkeling? Neem contact met ons op via info@natuurpodium.nl

Bijenlandschap West-Brabant

Het Bijenlandschap realiseert een landschapsnetwerk voor bijen en andere bestuivers door fysieke maatregelen en informeren van regiobewoners. www.facebook.com/bijenwalhalla

Natuurpodium heeft op 12 december 2018 het Convenant ondertekend als educatieve partner van de terreineigenaren.

Ons doel is om jeugd en bewoners actief te betrekken bij de bescherming van de bijen en het verbeteren van hun leefgebied.

In opdracht van het Bijenlandschap hebben we in 2020 de mobiele tentoonstelling “Bij & Supermarkt” gemaakt.

Meer weten over onze mobiele tentoonstellingen en campagnes? Neem contact op met ons op via info@natuurpodium.nl.

Geopark Schelde-Delta i.o.

Het gebied van de Schelde Delta is 5.500 kmĀ² groot, omvat 61 gemeenten en telt 1.500.000 inwoners. Zee en rivieren hebben in de loop van de tijd hun sporen achtergelaten in de ondergrond. De diverse lopen van de Schelde zijn tekenend voor het landschap.

Website Geopark

Natuurpodium heeft op 28 november 2019 de intentieverklaring ondertekend als educatief partner van de betrokken overheden.

Ons doel is om de kennis en waardering voor het gebied te vergroten bij jeugd en bewoners.

We ontwikkelen recreatieve activiteiten en bieden leermogelijkheden voor leerlingen van 4 – 17 jaar.

We hebben de app “Op Expeditie” ontwikkeld om in afgebakende gebieden interactieve en leerzame GPS-speurtochten te maken.

Meer weten over onze recreatieve activiteiten? Neem contact met ons op via info@natuurpodium.nl.

Duurzaam Bergen op Zoom

Online platform om duurzame initiatieven vanuit de gemeenschap zichtbaar te maken, kennis te delen en betrokkenheid te vergroten. www.duurzaambergenopzoom.nl

Natuurpodium heeft op 3 april 2019 zich als Duurzame Doener ingeschreven.

Ons doel is om jeugd en bewoners actief te betrekken bij het vergroenen, verduurzamen en opruimen van hun eigen buurt.

We hebben een portfolio met campagnes die we jaarlijks uitvoeren en waarin we bewoners verbinden aan professionele organisaties.

Meer weten over onze campagnes? Neem contact met ons op via info@natuurpodium.nl.