Missie en doelstellingen

Wij zetten ons in om de kennis en waardering over natuur en duurzaamheid in de eigen omgeving te vergroten bij kinderen van 4 – 16 jaar, waardoor zij (nog) beter voor hun lokale omgeving zullen zorgen.

Onze visie en de uitwerking hiervan wordt vastgelegd in ons Kompas 2020-2023 dat in 2019 door het bestuur is vastgesteld. Het bevat een voorwoord van onze oprichters, gemeente Bergen op Zoom en Brabants Landschap.

Strategische Visie – Kompas 2020-2023

Jaarlijks maken we verslag van onze activiteiten en financiële situatie. Het laatst vastgestelde jaarverslag is hier te vinden. Mocht u interesse hebben in eerdere jaarverslagen kunt u contact met ons opnemen via info@natuurpodium.nl.

Jaarverslag 2021

Natuurpodium heeft de ANBI-status. Relevante informatie vindt u in dit ANBI-formulier.