Missie en doelstellingen

Wij zetten ons in om de kennis en waardering over natuur en duurzaamheid in de eigen omgeving te vergroten bij kinderen van 4 – 16 jaar, waardoor zij (nog) beter voor hun lokale omgeving zullen zorgen.

Onze visie en de uitwerking hiervan wordt vastgelegd in ons Kompas 2019-2023 dat in 2019 door het bestuur zal worden vastgesteld en op deze plek te vinden zal zijn.

Jaarlijks maken we verslag van onze activiteiten en financiële situatie. Het laatst vastgestelde jaarverslag is hier te vinden.

Jaarverslag 2018