BuurtNatuur-acties

Wil jij meedoen met het vergroenen, opschonen en verduurzamen van jouw buurt? Er is genoeg te doen, het hele jaar door. Neem contact met ons op via info@natuurpodium.nl.

Doel

Ons programma BuurtNatuur is gericht op het vergroenen, verduurzamen en opschonen van buurten door jeugd en bewoners.

Actie in context

BuurtNatuur-acties vergen een lange adem en volharding bij tegenslag; het inzaaien van bloemenzaad is geen garantie voor een prachtig bloemenveld en het aanleggen van een moes- of geveltuin vergt langdurig en structureel onderhoud.

De aanpak van Natuurpodium is gericht op het organiseren van BuurtNatuur-acties als onderdeel van een bredere en langduriger samenwerking om de buurt structureel te vergroenen, verduurzamen of op te schonen.

Samenwerking

Bij een BuurtNatuur-actie is de quadruple helix (4 O’s) betrokken, waarbij wij de agenda’s en tijdlijnen afstemmen. Het gaat om:

 1. Organisaties – Bewoners
 2. Overheid – Gemeente en/of woningcorporatie
 3. Ondernemers – MKB en/of industrie
 4. Onderwijs – BO en/of VO

Eigenaarschap

De kans op succes is het grootst als de bewoners eigenaarschap voelen (initiatiefnemer zijn) en alle vier de partijen deelnemen door de inbreng van geld, materialen, tijd en locatie.

Rol Natuurpodium

In opdracht van de gemeente / woningcorporatie een bewonersinitiatief ondersteunen met het concept BuurtNatuur. Natuurpodium verzorgt les-, spel- en educatief materiaal (bewustwording) en organiseert de actie (actieve inzet).

Concept BuurtNatuur

Het concept bestaat uit drie onderdelen:

 • BuurtNatuurWandeling
  Route loopt langs plekken die met het thema te maken hebben en is voor kinderen een speurtocht met vragen over het betreffende onderwerp. www.buurtnatuurwandeling.nl

 • BuurtNatuur-Actie
  • Module Jeugd – zie Onderwijspakket
   Schooljeugd presenteert ideeën en oplossingen

  • Module Kennis
   Experts geven uitleg over het onderwerp

  • Module Actie
   Bewoners krijgen materialen om in actie te komen op de BNW-route, aangewezen plekken en/of in hun tuin-balkon.

 • Onderwijspakket (leren)
  Mobiele tentoonstelling en/of O&O-project waarmee deelnemende scholen leren over het onderwerp.

Verbinding Onderwijs en BuurtNatuur

BuurtNatuur-acties zijn bedoeld als verlengstuk van wat er op school wordt geleerd en om buiten schooltijd, in de vrije tijd, actief een bijdrage te leveren aan een groenere, duurzamere en schonere omgeving.

Portfolio

Klimaat

Woonwijken hebben te maken met wateroverlast en hittestress. We willen groene straten en (school)pleinen en minder tegels in tuinen.

Bomen

Bomen zijn steeds meer uit het straatbeeld verdwenen en ingeruild voor parkeerplaatsen, gebouwen en grasvelden. We willen zoveel mogelijk bomen planten.

Vogels

Huizen en woonwijken bieden steeds minder nestgelegenheid aan stadsvogels. We willen de stadsvogels terug in de wijk. Ze kunnen insectenplagen zoals die van de eikenprocessierups helpen bestrijden. In de winter gaan we vogelhuisjes plaatsen.

Zwerfafval

Zwerfvuil is een hardnekkig probleem. Het belandt bedoeld of onbedoeld op straat, iedereen heeft er last van en het heeft geen enkele waarde. We willen schone straten, parken en pleinen.

Energie

We verbruiken steeds meer energie om ons leven comfortabeler te maken. De fossiele brandstoffen raken op en de opwekking van energie zorgt voor uitstoot van gevaarlijke stoffen. We willen zoveel mogelijk schone energiebronnen en minder ‘luxe-gebruik’ van apparaten en machines.

Speeltuinen

Veel speeltuinen zijn niet veel meer dan een paar speeltoestellen. We willen groene speelplaatsen waar kinderen ook iets leren over de natuur & duurzaamheid.

Bijen

Het leefgebied van de bijen verdwijnt waardoor de bijen uitsterven. We willen bijenhotels en bloemenvelden.