BuurtNatuurBijenKaart

Download op deze pagina de BuurtNatuurBijenKaart van jouw buurt!

In West-Brabant hebben vanaf 2018 36 organisaties, grotendeels terreineigenaren, het convenant “Bijenlandschap West-Brabant” ondertekend. Deze organisaties zetten zich in voor het versterken en beschermen van het leefgebied van de bijen.

Samen met (school)jeugd en bewoners worden er bijenhotels geplaatst en bloemenvelden/stroken ingezaaid. Dit gebeurt op locaties van gemeenten en ander partners in het convenant. Op de BuurtNatuurBijenKaart staat een mooie wandelroute door de buurt. Locaties om bloemen te zaaien staan aangegeven en er is een leuke speurtocht met bijen-vragen voor de kinderen.