Loket Natuur & Duurzaamheid

Dit loket is bedoeld om ideeën en goede intenties vanuit de gemeenschap om te zetten in concrete acties en deze structureel te borgen in een programma.

Bewoners en organisaties, die zich actief willen inzetten voor natuur en duurzaamheid in de regio, kunnen zich aanmelden bij ons loket. Het kan gaan om vrijwilligerswerk, stage, burgerinitiatief, project, campagne, donatie etc. Natuurpodium bekijkt of het verzoek past binnen het regionaal programma natuur & duurzaamheid en adviseert over de vervolgstappen.

Voor initiatiefnemers is het vaak lastig om hun idee tot uitvoering te brengen en/of voort te laten bestaan. Het gaat vaak mis bij het verkrijgen van ondersteuning of toestemming van de professionele organisaties of bij het continueren na de start of opening. Voor de professionele organisaties is het vaak lastig om alle initiatieven gestructureerd af te handelen en belanden in ad hoc afspraken en losstaande initiatieven.

Hieronder een overzicht van de thema’s die spelen op de Brabantse Wal. Als je actief wil meehelpen aan een groene, schone en duurzame omgeving, neem dan contact met ons op via info@natuurpodium.nl.

Zwerfvuil

De aanpak van zwerfvuil valt binnen ons programma “Schoon & Circulair”. Jaarlijks organiseren we minimaal drie opschoonacties in de wijken, de Kerstbomenactie (januari), Bergen op Schoondagen (maart) en Clean Up Day (oktober). Groepen of individuen die een specifiek gebied regelmatig willen schoonmaken kunnen zich bij ons aanmelden via info@natuurpodium.nl, om afspraken te maken over opruimspullen en afvalophaal. In ons scholenprogramma zit het project “Snoeproutes” waarmee we samen met het voortgezet onderwijs het zwerfvuil-probleem rondom de scholen onderzoeken.

Nestkastjes

Meer nestgelegenheid voor vogels bieden valt binnen ons programma “Biodiversiteit”. Jaarlijks organiseren we minimaal één keer een nestkast-actie in de wijken, de “Geef Vogels een Huis”-campagne. Straten, wijken of buurten die meer vogels willen, kunnen zich bij ons aanmelden via info@natuurpodium.nl, om afspraken te maken over het verstrekken, ophangen, onderhouden en monitoren van nestkastjes. Nestkastjes trekken stadsvogels aan, die op hun beurt insectenplagen, denk bijvoorbeeld aan de eikenprocessierups, kunnen bestrijden. In ons scholenprogramma zit het project “Natuur in de Stad” waarmee we samen met het voortgezet onderwijs de lusten en lasten van groen in de stad onderzoeken.

Hitte en wateroverlast

Het vergroenen en ‘ontstenen’ van wijken valt binnen ons programma “Klimaat”. Jaarlijks organiseren we in meerdere wijken de klimaat-actie “Vergroen je Tuin”. Groepen of individuen die zich voor een koelere en groenere wijk willen inzetten, kunnen zich bij ons aanmelden via info@natuurpodium.nl, om afspraken te maken over een klimaatactie in hun wijk. In ons scholenprogramma zit de workshop “Groen Plein” waarmee we samen met de scholen de verstening in de wijken onderzoeken.

Bomen planten

De aanplant van bomen valt binnen ons programma “Biodiversiteit”. Jaarlijks organiseren we de “Bergse Boomplantdagen”. Groepen of individuen die zich willen inzetten voor meer bomen op de Brabantse Wal, kunnen zich bij ons aanmelden via info@natuurpodium.nl, om de mogelijkheden te bespreken. In ons scholenprogramma zit de workshop “Bomen” waarmee we het belang van bomen onderzoeken.