Sponsor categorie: 2. Scholen

Samen met de scholen zorgen we dat iedere leerling minimaal 3x in het basisonderwijs deelneemt an het educatief programma en minimaal 1x op het voortgezet onderwijs.