Categorie: Algemeen

Allnex partner

Allnex gaat stichting Natuurpodium Brabantse Wal ondersteunen om de educatie over natuur en duurzaamheid te versterken.

Allnex is strategisch partner geworden van het Natuurpodium en ondersteunt daarmee de doelstelling dat de jeugd in de regio gedurende hun tijd op de basisschool en op het voortgezet onderwijs regelmatig deelnemen aan het educatief programma van het Natuurpodium. Het partnerschap is aangegaan voor het schooljaar 2019-20 met de intentie om het jaarlijks te verlengen.

Voor Allnex is een dergelijk partnerschap nieuw. De producent van coating harsen en additieven vindt de samenwerking goed passen bij haar rol als grote werkgever, betrokken bij de lokale omgeving. Het Natuurpodium is een goede partner om de jeugd kennis te laten maken met de duurzame initiatieven van het bedrijf en hen te interesseren voor een duurzame loopbaan in deze branche.

Het Natuurpodium richt zich op kinderen van 4 – 16 jaar en heeft natuur en duurzaamheidseducatie de afgelopen jaren een enorme impuls gegeven. Ruim 20.000 leerlingen van de basisscholen en het voortgezet onderwijs hebben sinds 2015 al deelgenomen aan het programma en in de drukke Natuurpoort Lievensberg is een bezoekerscentrum dat iedere dag open is. Grootste uitdagingen zijn om nog meer natuur en duurzaamheidseducatie in de regio mogelijk te maken en in een nieuwe regio natuur en duurzaamheidseducatie een impuls te geven. Met Allnex als nieuwe partner komt de realisatie van deze ambities weer een stap dichterbij.

Allnex is de nieuwste partner voor het Natuurpodium in haar groeiende netwerk van regionale overheden, onderwijs en ondernemers dat zich inzet voor een generatie die opgroeit met natuur en duurzaamheid.

Clean Up Bergse Plaat

Maak je omgeving schoon en ga gratis klimmen!

Ga jij ook meehelpen om de Bergse Plaat schoon te maken? Meld jouw team dan nu meteen hier, op de speciale campagne-pagina aan! Ga opruimen en stuur ons een leuke, grappige, creatieve foto van jullie opruimactie op. Je maakt dan kans op leuke prijzen, zoals gratis kaartjes voor het Klimbos!

De gemeente Bergen op Zoom, Cargill, Stadlander en Saver ondersteunen als partners van het Natuurpodium dit initiatief en moedigen kinderen aan om zich online aan te melden en de handen uit de mouwen te steken op vrijdag en/of zaterdag. Medewerkers van Cargill komen op vrijdagochtend zelf ook een handje helpen.

Schooldirecteuren maken schoon schip voor World Cleanup Day

Op vrijdagochtend 20 september geven basisscholen De Kreek en Lodijke, samen met de kinderopvang LPS-KOM en De Maatjes het startschot om twee dagen lang de Bergse Plaat schoon te maken.

De actie wordt op ludieke wijze geopend; De schooldirecteuren gaan onder het toeziend oog van 130 leerlingen het water op om het zwerfafval eruit te halen. Daarna gaan de groep 8-leerlingen de wijk in om op te ruimen. De opening is om 09:00u op het veld tussen de twee scholen.

De schoonmaakactie op 20-21 september  is een initiatief van de werkgroep Zwerfvuil Bergse Plaat en staat in het teken van de World Cleanup Day. Het Natuurpodium ondersteunt dit initiatief en organiseert een foto-wedstrijd voor de deelnemers.