Categorie: Algemeen

Kerstbomen

Houd wijk en dorp schoon en opgeruimd!

Binnenkort zullen er weer massaal kerstbomen worden gekocht om tijdens de donkerste dagen gezelligheid in huis te halen. Na Kerst moeten deze bomen op de goede plek terecht komen zodat ze op de juiste manier verwerkt kunnen worden.

Met de campagne ‘Groene Voornemens’ gaan we zoveel mogelijk bewoners aansporen om hun boom op de juiste manier in te leveren. Dit kan op woensdag 8 januari, 13.00 – 16.00u op onderstaande locaties:

Net als voorgaande jaren roepen we kinderen op om in groepjes zo veel mogelijk kerstbomen te verzamelen en op vaste inleverpunten in te leveren. Wie de meeste bomen inlevert ontvangt een beloning. En dit jaar voegen we een foto-wedstrijd toe aan de actie, zodat ook de kinderen met één of een paar bomen kans maken op een beloning.

We richten ons op een brede dorps- en wijkparticipatie!

In elke wijk / dorp zoeken we een contactpersoon die onze actie ondersteunt door de actie bekend te maken in de wijk.

Een campagne voor en met dorps- en wijkbewoners.

De contactpersoon in de wijk / dorp ontvangt van ons een campagne-pakket met daarin o.a. posters, achtergrond informatie en foto-wedstrijd bord.

Ook staan we open voor ideeën vanuit de wijken / dorpen om de actie te ondersteunen. Deze zullen we ondersteunen waar mogelijk.

De campagne “Groene Voornemens” valt binnen onze programmalijn “Schoon & Circulair”. Net zoals de ‘Clean Up Day’ en ‘Bergen op Schoon’.

Wilt u meer informatie hierover, neem dan een kijkje op onze website of neem contact met ons op via info@natuurpodium.nl.

We willen in uw dorp / wijk graag met u samenwerken om kinderen van 4 – 16 jaar te informeren en te activeren om hun bijdrage aan een schone wijk / dorp te leveren! Heeft u interesse, of weet u iemand anders die wil meedoen, laat het ons graag weten, via info@natuurpodium.nl

Allnex partner

Allnex gaat stichting Natuurpodium Brabantse Wal ondersteunen om de educatie over natuur en duurzaamheid te versterken.

Allnex is strategisch partner geworden van het Natuurpodium en ondersteunt daarmee de doelstelling dat de jeugd in de regio gedurende hun tijd op de basisschool en op het voortgezet onderwijs regelmatig deelnemen aan het educatief programma van het Natuurpodium. Het partnerschap is aangegaan voor het schooljaar 2019-20 met de intentie om het jaarlijks te verlengen.

Voor Allnex is een dergelijk partnerschap nieuw. De producent van coating harsen en additieven vindt de samenwerking goed passen bij haar rol als grote werkgever, betrokken bij de lokale omgeving. Het Natuurpodium is een goede partner om de jeugd kennis te laten maken met de duurzame initiatieven van het bedrijf en hen te interesseren voor een duurzame loopbaan in deze branche.

Het Natuurpodium richt zich op kinderen van 4 – 16 jaar en heeft natuur en duurzaamheidseducatie de afgelopen jaren een enorme impuls gegeven. Ruim 20.000 leerlingen van de basisscholen en het voortgezet onderwijs hebben sinds 2015 al deelgenomen aan het programma en in de drukke Natuurpoort Lievensberg is een bezoekerscentrum dat iedere dag open is. Grootste uitdagingen zijn om nog meer natuur en duurzaamheidseducatie in de regio mogelijk te maken en in een nieuwe regio natuur en duurzaamheidseducatie een impuls te geven. Met Allnex als nieuwe partner komt de realisatie van deze ambities weer een stap dichterbij.

Allnex is de nieuwste partner voor het Natuurpodium in haar groeiende netwerk van regionale overheden, onderwijs en ondernemers dat zich inzet voor een generatie die opgroeit met natuur en duurzaamheid.

Clean Up Bergse Plaat

Maak je omgeving schoon en ga gratis klimmen!

Ga jij ook meehelpen om de Bergse Plaat schoon te maken? Meld jouw team dan nu meteen hier, op de speciale campagne-pagina aan! Ga opruimen en stuur ons een leuke, grappige, creatieve foto van jullie opruimactie op. Je maakt dan kans op leuke prijzen, zoals gratis kaartjes voor het Klimbos!

De gemeente Bergen op Zoom, Cargill, Stadlander en Saver ondersteunen als partners van het Natuurpodium dit initiatief en moedigen kinderen aan om zich online aan te melden en de handen uit de mouwen te steken op vrijdag en/of zaterdag. Medewerkers van Cargill komen op vrijdagochtend zelf ook een handje helpen.

Schooldirecteuren maken schoon schip voor World Cleanup Day

Op vrijdagochtend 20 september geven basisscholen De Kreek en Lodijke, samen met de kinderopvang LPS-KOM en De Maatjes het startschot om twee dagen lang de Bergse Plaat schoon te maken.

De actie wordt op ludieke wijze geopend; De schooldirecteuren gaan onder het toeziend oog van 130 leerlingen het water op om het zwerfafval eruit te halen. Daarna gaan de groep 8-leerlingen de wijk in om op te ruimen. De opening is om 09:00u op het veld tussen de twee scholen.

De schoonmaakactie op 20-21 september  is een initiatief van de werkgroep Zwerfvuil Bergse Plaat en staat in het teken van de World Cleanup Day. Het Natuurpodium ondersteunt dit initiatief en organiseert een foto-wedstrijd voor de deelnemers.