Projecten

Onderwijsprojecten helpen leerlingen zich voor te bereiden op vergelijkbare situaties in de toekomst. Doel van onze projecten is leerlingen bewust maken van wat er speelt op het gebied van duurzaamheid en natuur, daar verdiepend onderzoek naar doen en actief nadenken over oplossingen. Hieraan ligt ‘onderzoekend & ontwerpend leren’ ten grondslag. Onze projecten zijn authentiek en staan in verbinding met het (bedrijfs)leven: leerlingen werken met een echte opdrachtgever. 

Door het organiseren van workshops, bedrijfsbezoeken, pop-up tentoonstellingen, experts in de klas en presentatie-avonden bieden we inspiratie in en buiten de klas. Dit doen we in samenwerking met Ondernemers, Overheid en Onderwijs.

Op deze pagina vindt u ons projectportfolio voor schooljaar 2022- 2023. Via het aanvraagformulier kunt u een projectaanvraag doen. Vervolgens zullen we contact opnemen.

Doorgang is afhankelijk van het aantal aanvragen binnen een projectperiode. Onze projecten bestaan uit een stappenplan met daarin verplichte onderdelen die de kwaliteit van een project waarborgen. Daarnaast bieden we, wanneer u dit wenst, een aantal additionele projectmodules.

Klik op onderstaande buttons om de informatie te bekijken.

Aanvraag formulier

Ook voor vragen over Natuurpodium projecten kunt u het onderstaande formulier gebruiken. Met deze info kunnen wij u makkelijker antwoorden geven.